بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

امروز سه شنبه نهم ماه یولی اداره مهاجرت سوئد اقامت و پناهندگی سیاسی پناهجو و فعال سیاسی درید رودیار را به ایشان ابلاغ نمود.

.دادگاه عالی اداره مهاجرت سوئد درتاریخ 18 ما فوریه بررسی مجدد پرونده پناهجوی ایرانی دُرید رودبار را مورد قبول قرارداده بود و دُرید که از تاریخ سوم ماه ژانویه در بازداشتگاه اداره مهاجرت سوئد واقع در jävle در معرض خطر دیپورت به ایران قرار گرفته بوددر مورخه 24 ماه ژانویه مصاحبه ای از طرف بیمرز با دُرید برای پیشبرد پرونده اش انجام شد.موفقیت درید بعد از سالها در انتظار اقامت، برای پناهجویان ایرانی و فعالین عرصه پناهندگی امید بخش خواهد بود. بلاخره اداره مهاجرت سوئد با به جریان انداختن دو باره پرونده تعدادی از پناهجویان فعال سیاسی در سوئد و تائید اقامت تعداد زیادی از آنان در دوره اخیرمهر تائید بر نا امن بودن شرایط سیاسی ایران و خطر امنیتی مخالفین رژیم ایران که دارای سابقه فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران در خارج کشور هستند گذاشته است.
ما همراه اعضا و فعالین بیمرز در استکهلم ضمن تبریک این موفقیت به درید و خانواده ایشان برایشان روزهای بهتری را آرزو می کنیم.

فرشاد پاشا زاده دبیر سراسری سوئد بیمرز

2013/07/09

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se