بازگشت به صفحه اول

glad nyhetاقامت مژگان دلپذیر و تبریک سازمان


پیام تبریک سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز


امروز چهارشنبه بیست و چهارم ماه یولی اداره مهاجرت سوئد خبر اقامت و پناهندگی سیاسی مژگان دلپذیر را اعلام کرد

مژگان 4 سال در انتظار پناهندگی کشور سوئد بارها با جواب رد اداره مهاجرت و نهایتان بسته شدن پرونده تقاضای پناهندگیش از طرف دادگاه عالی اداره مهاجرت روبرو شد اما به تلاش فعالیت خود ادامه داد. در طی این مدت بعنوان یکی از فعالین سازمان حضور فعال و چشمگیری در فعالیتهای ما علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از حق پناهندگی در شهر استکهلم داشت. سرانجام اداره مهاجرت سوئد علارغم تصمیمات غیرعادلانه قبلی پناهندگی سیاسی ایشان را پذیرفت .این خبر قلبهای بسیاری را شاد و امیدوار کرد.

از طرف بیمرز و فعالین و اعضای سازمان این موفقیت را به مژگان عزیز و خانواده وی صمیمانه تبریک میگویم. به امید موفقیتهای بیشتر!

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز – استکهلم

فرشاد پاشازاده دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز

2013/07/24