بازگشت به صفحه اول

گزارش تظاهرات ٦ يوني

بنا به فراخوان اسيل رولسن ( Asyl Rörelesen ) و سازمانهاي مدافع پناهندگي و بويژه سازمان سراسري پناهندگان ايراني- بيمرز، و در ادامه تظاهرات ٢٠ آپريل ، امروز، ٦ يوني، بار ديگر فعالين عرصه پناهندگي در كنار هم و براي احقاق حقوق پناهندگان و مبارزه با سياستهاي نادرست اداه مهاجرت و پليس تظاهراتي وسيع و چشمگير را سازمان دادند.

اين تظاهرات كه در ميدانSergelstorget برگزار و از ساعت ٤ عصر آغاز شد، اعتراضي ديگر به قوانين اداره مهاجرت در خصوص تصميماتي بود كه از سوي اين اداره و به منظور اخراج وسيعتر پناهندگان بود. تصميماتي كه مبناي آنها فقط اخراج بود و هيچ گونه نشاني از حق انساني پناهجويان در آن قابل مشاهده نبود.
از سويي ديگر، تصميمات پليس براي بازرسي خارجيان و استفاده از اين تزوير براي دستگيري، بازداشت و سرانجام اخراج آنها، حربه اي بود كه با واكنش جامعه سوئد و همه انسانهاي آزادي خواه همراه بود. اگرچه اين تصميم، به شكست انجاميد و پليس نتوانست كه اين سياست را ادامه دهد و با شكستي مفتضحانه همراه شد. با اين وجود، كماكان شاهد سياستهايي در اين خصوص از سوي هر دو اداره مذكور هستيم.
اين تظاهرات براي مبارزه با اين سياستها و محكوم كردن تصميماتي است كه هيچ مبناي انساني ندارد. حق پناهندگي، حق هر انساني است كه مجبور به فرار از جهنمي است كه ديگر توان ماندن در آنرا ندارد.
ماتياس، ازAsylrörelsen، يكي از سخنرانان اين مراسم بود. وي با انتقاد از شرايط كنوني ايران ، به تشريح وضعيت پناهجويان ايراني اشاره كرد و خواهان بهتر شدن شرايط پناجويان شد.
آمنه كاكه باوه، از حزب چپ سوئد، از ديگر سخنرانان اين مراسم بود. وي با برجسته كردن وضعيت زنان و شرايط آنها در جامعه خود، و سپس شرايط جديد آنها در جامعه مقصد، از اين زاويه به بررسي وضعيت پناهندگي پرداخت. اين زنان شرايطي متفاوت را در جامعه مقصد دارند و بايد تحت حمايت قرار گيرند و حق پناهندگي، حقي انساني است كه بايد از آن برخوردار باشند.
سخنران بعدي خانم Christina Höj Larsen از حزب چپ سوئد ، بود. وي با اشاره به وضعيت پناهندگي در دنياي امروز سوئد، خواستار رسيدگي بيشتر وضعيت پناهندگان شد و سوئد را كشوري دانست كه قابليت اين كار را دارد.
تظاهرات در ساعت ٥:٣٠ عصر به پايان رسيد.
سازمان سراسري پناهندگان ايراني - بيمرز
٦ يوني ٢٠١٣
فرشاد پاشازاده

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com