بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

اسد بایمانی پناهجو و فعال سیاسی عضو سازمان سراسری پناهندگان بیمرز اقامت و پناهدگی سیاسی خود را از اداره مهاجرت سوئد دریافت کرد .

اسد در سپتامبر سال 2012 از اداره مهاجرت سوئد تقاضای پناهندگی سیاسی نمود و از بدو ورودش به سوئد به عنوان فعالین سازمان همراه همسر خود فاطمه محمد نژاد در تمامی آکسیون های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از حق پناهندگی شرکت فعال و چشمگیری داشت .ما از طرف بیمرز فعالین و اعضای سازمان این موفقیت را به اسد و خانواده وی تبریک میگوئیم.به امید موفقیت های بیشتر.
سازمان سراسری پناهندگان بیمرز. استکهلم
فرشاد پاشازاده
2013/06/04

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com