بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

امروز دوشنبه سوم ماه یونی اداره مهاجرت سوئد خبر اقامت و پناهندگی سیاسی فاطمه محمد نژاد و دو فرزند ایشان را اعلام کرد

فاطمه به همراه خانواده خود از سال 2010 در انتظار پناهندگی کشور سوئد بارها با جواب رد اداره مهاجرت و نهایتان بسته شدن پرونده تقاضای پناهندگیشان از طرف اداره مهاجرت روبرو شدند. اما به تلاش فعالیت خود ادامه دادند. در طی این مدت بعنوان فعالین سازمان حضور فعال و چشمگیری در فعالیتهای ما علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از حق پناهندگی در شهر استکهلم داشتند. سرانجام اداره مهاجرت علارغم تصمیمات نا عادلانه قبلی پناهندگی سیاسی آنها را پذیرفت . این خبر قلبهای بسیاری را شاد و امیدوار کرد
از طرف بیمرز و فعالین و اعضای سازمان این موفقیت را به فاطمه و همسر وی و دوفرزند عزیزصمیمانه تبریک میگویم. به امید موفقیتهای بیشتر!.
. سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز – استکهلم
فرشاد پاشازاده
2013/06/03

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com