بازگشت به صفحه اول

کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان بر گزار شد

روز یکشنبه 14 آوریل هفتمین کنفرانس بیمرز واحد استکهلم با موفقیت بر گزار گردید. کنفرانس ساعت 13 بعد ازظهر با خوش آمدگویی شرکت کننده گان و مهمانان کنفرانس از طرف رسول بناوند وسپس یک دقیقه سکوت برای همه جانباخته گانی که در سال گذشته در پیامدهای جنگ و آوارگی جانشان را از دست داده اند افتتاح شد. بدنبال انتخاب رئیس جلسه کنفرانس کار خود را با گزارش فعالیت یکساله بیمرز در سوئد از طرف رسول بناوند ادامه داد.

در بخش گزارش ابتدا به طور خلاصه جنبنه های از دستور کار کنفرانس و شمه ای از فعالیتها به زبان سوئدی و سپس گزارش سیاسی از موقعیت پناهندگی و فعالیتهای یکساله سازمان تشریح شد. انگرید بورستریم از طرف فدراسیون آموزشی سن سوس سخنران بعدی کنفرانس بود که ضمن قدردانی از همکاریهای مشترک و فعالیتهای بیمرز در سوئد اهمیت این فعالیتها را در جامعه سوئد در جهت کمک به مردم و علیه گرایش بیگانه ستیزی ستود. بدنبال سعید آرمان دبیر سراسری بیمرز در رابطه با وضعیت پناهندگی و نقش و جایگاه واحد سوئد بیمرز ایراد سخنرانی کردند. سلام زیجی به نمایندگی از طرف حزب حکمتیست سخنران بعدی کنفرانس بودکه به اهمیت فعالیتهای بیمرز و توجه حرب حکمتیست به این سازمان پرداخت.
در ادامه کنفرانس فرشاد پاشازاده دبیر استکهلم، ابوبکر شریف زاده دبیر واحد گوتنبرگ و محمد عابدیان مسئول واحد شمال سوئد هر کدام در صحبتهای خود جنبه های تکمیلی گزارش و نکاتی در رابطه با مسئله پناهندگی را مورد بحث قرار دادند.
همچنین تعداد دیگری از فعالین سازمان وحاضرین در جلسه ضمن دخالت در بحث ها فعالیتها سازمان را مورد ارزیابی قرار دادند. در این بخش چند نفراز اعضای سازمان که در دوره گذشته موفق به کسب اقامت در سوئد شده بودند ضمن ایراد سخنرانی و قدردانی از فعالیتهای بیمرز دسته گلهایی تقدیم مسئولین بیمرز نمودند.
در بخش دوم کنفرانس انتخابات دبیر واحد سوئد برگزار گردیدو فرشاد پاشازاده کاندید سمت دبیری سوئد با اکثریت آرا انتخاب. در قسمت پایانی کنفرانس فرشاد پاشازاده پلاتفرم دوره آینده را به جلسه ارائه کرد. کنفرانس ساعت 17 در میان فضای صمیمی و شاد شرکت کننده گان پایان یافت.
سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز- سوئد
15 آوریل 2013 www.flykting.se