بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

به اطلاع عموم میرسانیم حمید رضا حسنی یاوند پناهجو و فعال سیاسی ایرانی که بمدت نزدیک به دو ماه در بازداشتگاه اداره مهاجرت سوئد واقع در فلن در معرض خطر دیپورت به ایران قرار داشتند ایشان امروز از این بازداشتگاه آزاد شدند و منتظر جواب از اداره مهاجرت هستند.

لازم بذکر هست که روز چهارشنبه آخرین بخش پروسه اداری تکمیل پرونده حمیدرضا انجام شد. مسئولین سازمان سراسری پناهندگان بیمرز کل پروسه اداری پرونده حمیدرضا را همراه با دو وکیل ایشان پیش بردند.
به امید موفقیت های بیشتر.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
2013/04/12

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se