بازگشت به صفحه اول

گزارش تجمع 8 مارس

جمعه 8 مارس تجمع ساعت 18 در slussen(södermalmstorget )

 http://www.youtube.com/watch?v=qxTgqGbX-co&feature=share