بازگشت به صفحه اول

Nyår ۱۳۹۲ شادباش سال نو

brollop-rosa-blommor.jpg

نوروز ۱۳۹۲
دوستان ! نوروز و سال نو شاد و پر باری داشته باشید! به امید سال موفقیت آمیز برای همه پناهجویان!

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/بیمرز-سوئد

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se