بازگشت به صفحه اول

زنده باد 8 مارس

8 مارس روز مارش جهانی زن ، روز اعتراض جهانی برای برابری و جایگاه برابر اجتماعی زن و مرد است. 8 مارس روز اعنراض جهانی به نابرابری زن و مرد، به ستم و آپارتاید جنسی ، به تبعیض و تحقیر جنسی، به قوانین، فرهنگ و افکار ضد زن، به خرافات و افکار شرعی- مذهبی و مردسالارانه ضد زن است.

8 مارس روز جهانی اعتراض انسان آزادیخواه برای شرایط و موقعیت برابر زن و مرد است. زنده باد 8 مارس روز جهانی زن!
سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز در سوئد در گرامیداشت 8مارس همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب را به شرکت در مراسمهای روز جهانی زن فرا می خواند.
برنامه های ما در استکهلم:
1- سمینار موقعیت زنان در جمهوری اسلامی
با پانل: سوسن هجرت، مریم افراسیاب پور و اکرم منصوری از فعالین سازمان رهایی زن
دوشنبه 4 مارس ساعت 18 در Medborgarplatsen
2- مارش روز جهانی زن
جمعه 8 مارس تجمع ساعت 18 در slussen(södermalmstorget )
تلفن های تماس: اکرم منصوری 0735852571 فرشاد پاشازاده 0737825678
سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز 26 فوریه2013
www.flykting.se
ifr_s@yahoo.com