بازگشت به صفحه اول

به مناسبت اقامت فرشاد پاشازاده

+üϦϦϺϻ.jpg

فرشاد پاشازاده دبیر واحد بیمرز در استکهلم امروز دوشنبه 21 ماه ژانویه 2013  اقامت گرفت. فرشاد از چهره های شناخته شده سازمان سراسری پناهندگان، فعال  پناهندگی و عضو حزب حکمتیست سالها در انتظار اقامت در کشور سوئد با سیاستهای سخت گیرانه اداره مهاجرت سوئد مواجه بود و بارها از طرف این اداره و دادگاه اداره مهاجرت با جواب رد روبرو شد. علیرغم فعالیت گسترده سیاسی و نقش سازمان گرانه فرشاد در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در شهر استکهلم در سالهای اخیر ، اداره مهاجرت یکبار دیگر در بهار سال گذشته پناهندگی فرشاد را رد کرد. بدنبال دادگاه اداره مهاجرت در ماه نوامبر گذشته، تصمیم اداره مهاجرت را لغو کرده و بررسی دوباره پرونده فرشاد را در دستور اداره مهاجرت قرار داد. امروز ساعت 3 بعد ظهر در جلسه بررسی پرونده فرشاد ، اداره مهاجرت حکم پناهندگی سیاسی فرشاد را به ایشان ابلاغ نمود. این خبر و اتفاق برای من که سالها شاهد تلاشها و صمیمیت فرشاد در امر پناهندگی و فعالیتهای انسان دوستانه و انقلابی فرشاد بوده ام بی نهایت مسرت بخش بود. از طرف فعالین و اعضای بیمرز این موفقیت را به همه کسانی که صمیمیت فرشاد را لمس کرده اند، فعالین عرصه پناهندگی و خانواده و دوستان فرشاد تبریک می گویم. به امید موفقیت های بیشتر!

21 ژانویه 2013  رسول بناوند