بازگشت به صفحه اول

گزارش اعتراض علیه اعدام لقمان و زانیار

گزارش نوشتاری و تصویری از آکسیون اعتراض علیه حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی در استکهلم

امروزشنبه 12 ژانویه آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم در اعتراض به حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی و دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین کارگری بر پا گردید. این تجمع اعتراضی به فراخوان سازمان پناهندگان – بیمرز ، شورای حمایت از مردم ایران در استکهلم و حزب حکمتیست همزمان با آکسیونهای مشابه در چندین شهر اروپا و امریکا بر گزار شد. اعتراض امروز ساعت 13بعد ظهر در مقابل سفارت رژیم هار اسلامی ایران که در حفاظت پلیس سوئد بود با شعارهای کوبنده علیه جنایت وسرکوب و اعدام رژیم ، دفاع از زندانیان سیاسی ، علیه عمل شنیع اعدام و لغو احکام جنایتکارانه رژیم آغاز گردید. بدنبال تعداد زیادی از فعالین سیاسی و مخالفین رژیم اسلامی با ایراد سخنرانیهای به افشاگری علیه رژیم پرداخته و جمهوری اسلامی را بخاطر همه مصیبت های که بر جامعه ایران تحمیل کرده ، سرکوب و کشتار و تعقیب فعالین سیاسی در ایران ، زندان و شکنجه و اعدام هر روزه محکوم کردند. از طرف بیمرز فرشاد پاشا زاده دبیرواحد استکهلم با در سخنرانی خود حکم اعدام زانیارو لقمان مرادی محکوم کرده و ضمن افشای جنایتهای جمهوری اسلامی عمل شنیع اعدام را بعنوان شیوه ضد انسانی مورد انتقاد قرار داد. این اعتراض تا ساعت 14 ونیم ادامه داشت. بیمرز یک بار دیگر از همه فعالین و انسانهای آزاده ای که در اعتراض این روز ودر سرمای شدید ما را همراهی کردند قدردانی می کند. زنده باد آزادی و برابری مرگ بر جمهوری اسلامی نه به اعدام سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز213 ژانویه 2013 www.flykting.se ifr_s@yahoo.com لینک

عکس  http://www.flickr.com/photos/flykting/8378074858/in/photostream

ویدیو  http://www.youtube.com/watch?v=OYNL-Zxi4ho

مصاحبه و گزارش      http://youtu.be/TBT1XWWPK4Q