بازگشت به صفحه اول

خبر خوش

مهران گله داری زاده اقامت گرفت


مهران گله داری زاده خبر اقامت سیاسی اش را از اداره مهاجرت سوئد دریافت کرد. مهران از اعضای فعال بی مرز در استکهلم هنرمند در رشته نقاشی است. نقاشی های مهران تصویری از جنایات جمهوری اسلامی میباشد ما از طرف واحد استکهلم و اعضا و فعالین بیمرز در استکهلم به مهران و خانواده ایشان و همه فعالینی که در موفقیت ایشان نقش داشتند تبریک می گوییم .

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز

2012/01/09

فرشاد پاشا زاده ، رسول بناوند