بازگشت به صفحه اول

لقمان و زانیار مرادی در معرض اعدام هستند

فراخوان بی مرز برای اعتراض در مقابل سفارت ایران در استکهلم

جمهوری اسلامی ایران موج اعدام های روزانه اش را ادامه می دهد. طنابهای اعدام و گلوله های جلادان این رژیم هر روز جان عده ای را می گیرند. اینبار دو برادر جوان زانیار و لقمان مرادی  در معرض این تهدید جنایتکارانه رژیم اسلامی ایران قرار گرفته اند. لقمان و زانیار که حکم اعدام و قصاص دادگاه رژیم از سال قبل برایشان صادر شده بود اکنون در انتظار و وحشت اجرای این حکم ضد انسانی از افکار عمومی عدالت خواه دنیا و مردم انسان دوست طلب حمایت می کنند. این دو جوان مدتها در زیر شکنجه وحشیانه ماموران رژیم برای اعتراف و امضای حکم دل بخواهی دادگاه رژیم قرار گرفته بوده اند. باید از اجرای این حکم جنایتکارانه جلوگیری کرد. برای اعتراض به این عمل ضد انسانی، محکوم کردن رژیم اسلامی ایران و دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین در بند ، روز شنبه همراه جریانات چپ  در مقابل سفارت ایران تجمع خواهیم کرد. از همه انسانهای آزادیخواه و عدالت طلب و همه پناه جویان دعوت می کنیم  دراین آکسیون اعتراضی با ما همراه شوید.

شنبه 12 ماه ژانویه 2013  ساعت 13 مقابل سفارت ایران در استکهلم

سازمان سراسری پناهندگان – بی مرز 8 ژانویه

تلفن تماس : فرشاد پاشازاده 0737825678

Ifr_s@yahoo.com 

www.flykting.se