بازگشت به صفحه اول

اقامت غزاله سرآبادی

خبر مسرت بخش اقامت غزاله سرآبادی

امروز خبر اقامت غزاله سر آبادی از فعالین بیمرز و دبیر شمال سازمان به ایشان ابلاغ شد. بیشک موفقیت غزاله و پسرش بعد از سالها در انتظار اقامت، برای پناهجویان ایرانی و فعالین عرصه پناهندگی امید بخش خواهد بود. بلاخره اداره مهاجرت سوئد با به جریان انداختن دو باره پرونده تعدادی از پناهجویان فعال سیاسی در سوئد و تائید اقامت تعداد زیادی از آنان در دوره اخیرمهر تائید بر نا امن بودن شرایط سیاسی ایران و خطر امنیتی مخالفین رژیم ایران که دارای سابقه فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران در خارج کشور هستند گذاشته است. ما همراه اعضا و فعالین بیمرز در استکهلم ضمن تبریک این موفقیت به غزاله و پسرش برایشان روزهای بهتری را آرزو می کنیم.

فرشاد پاشا زاده ،  رسول بناوند

19 ماه دسامبر