بازگشت به صفحه اول

گزارش آکسیون اعتراضی علیه ترور و اعدام مقابل سفارت ایران در استکهلم

روزشنبه 17 ماه نوامبر بدعوت سازمان سراسری پناهندگان در استکهلم و حزب حکمتیست اعتراض وسیعی در مقابل سفارت رژیم در استکهلم برگزار گردید. این اعتراض که از ساعت 13 تا 15 بعد از ظهر ادامه داشت با سخنرانی فرشاد پاشا زاده دبیر بیمرز در استکهلم آغاز گردید

که ایشان ضمن خوشامد گویی و قدر دانی از شرکت در این آکسیون اعتراضی، جمهوری اسلامی ایران را بخاطر آخرین جنایتهای بر ملا شده اش، یعنی قتل و ترور آشکارستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس و جمال سویدی کارگر جوش کار اهل اهواز و همچنین اذیت و آزار وکیل نسرین ستوده را محکوم کرد. این اعتراض که همراه بود با استقبال گسترده ای از ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی، با شعار دادن و ایراد سخنرانیهای مختلف از جانب فعالین سیاسی مخالف رژیم ادامه پیدا کرد و سخنرانان در سخنان خود ضمن محکوم کردن جنایتهای مخفیانه رژیم هر کدام به گوشه هایی از اعمال سرکوب در ایران و بی حقوقی و شرایط خفقانی که رژیم در طول حاکمیت جنایتکارانه خود ایجاد کرده است پرداختند. همچنین گزارش تصویری از این حرکت اعتراضی و مصاحبه با جمعی از فعالین شرکت کننده از جانب اکرم منصوری خبرنگار بیمرز تهیه گردید. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد استکهلم 2012/11/17

http://www.youtube.com/watch?v=LPvFHVzxJ8c&feature=youtu.be

 http://www.youtube.com/watch?v=MvjssKAAKI8&feature=youtu.be

لینک عکسها

http://www.flickr.com/photos/flykting/sets/72157632073304605/

www.flykting.se