بازگشت به صفحه اول

فراخوان آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی یکبار دیگر جنایت های مخفیانه اش را در مقابل افکار عمومی دنیا و نظاره گران فضای سرکوب و زندان و تجاوز آشکار حکومت اسلامی به حقوق اولیه مردم ایران نتوانست پرده پوشی کند.

در هفته های گذشته خبر کشته شدن ستار بهشتی کار گر و وبلاگ نویس که در زیر شکنجه جانیان رژیم جان باخت به صدر اخبار فضای مجازی راه پیدا کرد. اخیرا خبرها حاکی است که جمیل سویدی کارگر جو شکار اهل اهواز بعد از دستگیری حدود یکماه قبل مخفیانه به دست ماموران رژیم به قتل می رسد. ترور و کشتار مخفیانه مخالفان در طول حیات رژیم همراه با زندان ، شکنجه و اعدام های علنی یکی از روشهای کار بست رژیم برای حفظ فضای رعب و وحشت و ایجاد خفقان و خفه کردن صدای اعتراضی مردم بوده است. همین امروز صداها فعال سیاسی، وبلاگ نویس ، کارگر معترض، زنان فعال برابری حقوقی ، وکیل و خبرنگار به انواع جرمها ی ساخته دستگاه سرکوب و قانون کذایی رژیم در شرایط غیر انسانی در زندانها بسر می برند.

برای اعتراض به ترور و قتلهای عمد و مخفیانه دستگاه سرکوب رژیم در ایران ، از جمله ستار بهشتی و جمال سویدی، و در دفاع از زندانیان سیاسی و فعالین در بند و برای محکوم کردن سیاست اعدام رژیم ایران بعنوان یک پدیده ضد انسانی و شنیع ، تجمع اعتراضی از طرف جریانات چپ و بیمرز در استکهلم در مقابل سفارت رژیم ایران برگزار می شود. ما همه پناهجویان ، انسانهای آزادیخواه و مدافع حقوق انسان را به شرکت در این تجمع اعتراضی دعوت می کنیم.

مکان : مقابل سفارت جمهوری اسلامی

زمان : شنبه 17 ماه نوامبر ساعت 13

تلفن تماس : فرشاد پاشازاده 0737825678

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز – واحد استکهلم

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se