بازگشت به صفحه اول

ابراهیم حیدری و چنور عزیز اقامت گرفتند

روز جمعه 26 ماه اکتبر اداره مهاجرت سوئد اقامت این دو دوست عزیز را به ایشان ابلاغ کرد

ما از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز این موفقیت و پیروزی بزرگ را به ایشان و به همه فعالینی که در موفقیت ابراهیم و چنورعزیز نقش داشتند تبریک می گوییم
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
2012/10/28
فرشاد پاشازاده دبیر واحد استکهلم بیمرز