بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز - واحد استکهلم

آزادی خواهان و برابری طلبان و پناهجویان، همانطور که مطلع هستید اکنون نزدیک به یکسال است که جنگ خانمان سوز توسط دو باند ارتجاعی در سوریه در جریان است. جنگی که در آن ارتجاع حاکم اسد با مرتجعین تحت حمایت کاپیتالیسم غرب و باندها و رژیم های سیاه منطقه که یکی برای ادامه حیات نامشروعش و دیگری برای کسب قدرت و گوشمالی حریف به آن ادامه می دهند.

این ادامه و بازمانده ای از آخرین سناریوهای جنگ سرد می باشد و در این بین مردم بی دفاع سوریه مخصوصاً زنان و کودکان هستند که بازندۀ اصلی وگوشت دم توپ یک جریان مرتجع شده اند. در این بین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران برای نگاه داشتن توازن قوا به نفع خویش در منطقه با فرستادن سپاهیان جنایتکار خود به سوریه مستقیماً در این قتل و کشتار دست دارد. این شیوۀ رژیم از همان بدو حاکمیتش در ایران می باشد. رژیمی که با ترور و اعدام و شکنجه و کشتار تابحال خود را سرپا نگه داشته، برای بقای حاکمیتش احتیاج به کشتار دارد. ایران و سوریه و عراق و در آینده ممالک دیگر برای این رژیم فرقی نمی کند. هدف ادامۀ حکومت ننگین اسلامیش به هر شکل ممکن می باشد.
کمپین پناهجویان یوتوبوری misstro oss inte و حزب عدالت خواه سوئد در دفاع از مردم بی گناه سوریه بر علیه دو باند ارتجاعی در سوریه و در دفاع از زندانیان سیاسی دربند و علیه اعدام در ایران تظاهراتی را در روز جمعه 28/9/2012 در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران از ساعت 11 الی 13 ترتیب داده است.
که سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز از این آکسیون اعتراضی حمایت کرده ودر آن شرکت می نماید با شرکت در این تظاهرات اعتراض خویش را علیه رژیم ضد بشری و خونخوار جمهوری اسلامی ایران نشان دهید و ندای آزادی و بشر دوستانۀ خود را گسترش دهید.
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران !
زنده باد آزادی و برابری، زنده باد مردم آزادۀ ایران و سوریه !
برای کسب اطلاعات بیشتر با افراد سازمان تماس حاصل فرمائید.
فرشاد پاشازاده 0737825678 - غزاله سرآبادانی 0765836020