بازگشت به صفحه اول

گزارش

در روز دوشنبه دهم سپتامبر کنفرانس در ارتباط با جنبه های حقوقی پناهندگی و پروسه پناهنده پذیری واقع در سالن sensus medborgarplatsen استکهلم با شرکت حقوقدان آشنا با مسائل پناهندگی اسمائیل یاری و حضور جمعی از پناهجویان و فعالین پناهندگی برگزار گردید

عکسهای کنفرانس: 

http://www.flickr.com/photos/flykting/8001002583/in/photostream

که از ساعت 6 بعدازظهر تا ساعت 9 شب ادامه داشت در طی این کنفرانس پرسش های مختلفی در ارتباط با مسائل پناهندگی از سوی پناهجویان مطرح گردید حقوق دان اسمائیل یاری ضمن پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده جنبه های گوناگون پناهندگی را تشریح نمودند همجنین رسول بناوند دبیر سابق سازمان در سوئد توضیحاتی را در مورد پروسه پناهنده پذیری متذکر شدند .اداره کنفرانس توسط فرشاد پاشازاده دبیر واحد استکهلم بیمرز انجام پذیرفت . سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز .2012/09/14