بازگشت به صفحه اول

گزارش

گزارش آکسیون اعتراضی
روز پنجشنبه 7 ماه سپتامبر تجمع اعتراضی علیه دیپورت پناهجوی ایرانی سیاوش رحیمی در مقابل اداره مهاجرت سوئد در سولنا برگزار گردید.این اعتراض که با حضور تشکل های مدافع حق پناهندگی فدراسیون پناهندگان و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز و جنبش پناهندگی و همچنین نهاد کودکان مقدمند انجام گردید

در این اجتماع اعتراضی که از ساعت10 تا 12 در سولنا و ادامه آن در فرودگاه آرلاندا جریان داشت معترضین ضمن دادن شعار و سخنرانی های مختلف در حمایت ازپناهجوی دیپورتی سیاوش رحیمی و محکوم کردن سیاست های پناهندگی کشور سوئد خواهان قطع سیاست دیپورت اداره مهاجرت و توجه اداره مهاجرت به شرایط حاکم در ایران شدند از طرف بیمرز فرشاد پاشازاده دبیر واحد استکهلم سازمان ضمن غیر انسانی خواندن دیپورت پناهجو سیاوش رحیمی به ایران خواهان توقف دیپورت این پناهجو به ایران و به رسمیت شناختن حق پناهندگی او از طرف اداره مهاجرت سوئد شد .
سرانجام تلاش های پلیس مرزی سوئد برای دیپورت سیاوش به ایران بدون نتیجه ماند و خوشحالی فراوانی را به جملگی به خانواده ایشان همسر و دو فرزند و مادر و همچنین فعالین مدافع حق پناهندگی به ارمغان آورد.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز
2012/09/07