بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه بیمرز

قابل توجه پناهجویان و فعالین پناهندگی.

به اطلاع می رسانیم که جلسه این هفته سازمان سراسری پناهندگان در استکهلم به بحث در رابطه با جنبه های حقوقی پناهندگی و پروسه پناهنده پذیری اختصاص دارد

آقای اسماعیل یاری وکیل و حقوق دان به این جلسه دعوت شده و ضمن ارائه بحث سوالات و نظرات مطرح را جواب خواهند داد. همه علاقه مندان می توانند در جلسه حضور داشته باشند.

زمان: روز دوشنبه 10 ماه سپتامبر ساعت 18 - 21

مکان: Medborgarplatsen 4 ساختمان Senssus

شماره تماس: فرشاد پاشازاده 0737825678

اکرم منصوری 0735852571

سازمان سراسری پناهندگان بیمرز/ واحد استکهلم