بازگشت به صفحه اول

گزارش

گزارش پانل مسائل پناهندگی در استکهلم روز دوشنبه 20 ماه آگوست جلسه ای با شرکت دهها تن از فعالین مسائل پناهندگی و پناهجویان در شهر استکهلم بر گزار گردید.

در بخش اول که از ساعت 18 تا 19 و 30 دقیقه طول کشید، اسماعیل یاری وکیل و صاحب نظر در امور پناهندگی مباحثی در مورد جنبه های حقوقی و سیاسی پناهندگی در سطح اروپا و همچنین کشور سوئد به جلسه ارائه داد و به دنبال سوالات مطرح شده از جانب حاظرین در جلسه را پاسخ دادند. جلسه بعد از یک استراحت 20 دقیقه ای با پانل بحث فعالین عرصه پناهندگی ادامه پیدا کرد و هر کدام از اعضای پانل در سخنرانی خود ضمن بررسی وضعیت پناهندگی جنبه های مختلف آن و راه کارهای اصولی کمک به امر پناهندگی ومقابله با سیاستهای ضد پناهندگی را مورد نقد وبررسی قرار دادند. کنفرانس تا ساعت 22 شب ادامه پیدا کرد و در طی گفتگوها مباحثات مهمی در رابطه وضعیت پناهندگی خصوصا پناهجویان ایرانی، شرایط جاری پناهندگی در کشور سوئد، موضع اداره مهاجرت، مسئله دیپورتها ، راهکارها و اقدامات مفید در زمینه فعالیت و ....مطرح گردید. اعضای پانل در این کنفرانس عبارت بودند از: عزت دولت آبادی فعال سیاسی و برگزار کننده کنفرانس احمد فاطمی از طرف میش نفری ایران رسول بناوند از طرف سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز سارا نخوی از طرف فدراسیون پناهندگان نسیم سحرازطرف انجمن افغان ها سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز/ استهلم آدرس عکهای کنفرانس http://www.flickr.com/photos/flykting/7916923324/in/photostream