بازگشت به صفحه اول

فراخوان بیمرز علیه کشتار و قتل عام کارگران اعتصابی در آفریقای جنوبی

آکسیون اعتراضی همراه در چندین شهر دنیا در اعتراض به قتل عام کارگران اعتصابی در آفریقای جنوبی


بیمرز از این اعتراض حمایت میکند واز همه پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی و همه انسان های آزادیخواه دعوت میکنیم که با ما در این اعتراض همراه باشید

زمان> 27 آگوست ساعت 3 .30 بعداظهر

مکان> مقابل سفارت آفریقای جنوبی fleminggatan 20

تلفن تماس 0737825678 فرشاد پاشازاده