بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه بیمرز

به اطلاع همه اعضای سازمان و علاقه مندان به مسائل پناهندگی در استکهلم میرسانیم که بیمرز در استکهلم فعالیتهای روتین خود را بعد از تعطیلات تابستانی از سر می گیرد.جلسات هفتگی سازمان طبق روال روزهای دوشنبه هر هفته بر گزار می شود.

.همه علاقه مندان می توانند در این جلسات شرکت داشته باشند.
در اولین جلسه این موضوعات مورد بحث قرار خواهند:
1/ موضع جدید اداره مهاجرت در مورد پناه جویان ایرانی!
2/ شرایط جدید پناهندگی!
3/ فعالیتهای آینده سازمان در استکهلم!
محل : Medborgarplatsen 4
زمان: دو شنبه 20 ماه آگوست ساعت 18 تا 21
سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز – استکهلم
فرشاد پاشازاده 0737825678