بازگشت به صفحه اول

جوابی به ثریا شهابی

درست بود و هست!


ثریا شهابی در نامه ای آنهم سرگشاده در مورد وقایع 20 ژوئن در شهر استکهلم ضمن اظهار نظر و حمایت از حرکت هواداران رضا پهلوی فعالین بی مرز را به ندانم کاری متهم کرده و البته ناسنجیده اتهامات زیادی را نثار ما کرده است. قبل اینکه به اتهامات کاذب ثریا بپردازم لازم می دانم برای روشن شدن افکار عمومی توضیحاتی در رابطه با ماجرا بدهم.
از حدود یک ماه قبل از 20 ژوئن برنامه کمپینی در دفاع از زندانیان سیاسی در امریکا، اروپا و کشورهای آسیایی از جانب چند جریان و شخصیت سیاسی در دستور گذاشته شد. در شهر استکهلم روزهای 18،19 و 20 ژوئن برای آکسیون چند ساعته در مقابل پارلمان سوئد تعیین گردید و تدارکات آکسیون به مرور فراهم شد. فراخوان این آکسیون سه روزه از طرف میش نفری ایران و سازمان سراسری پناهندگان داده شد. کمیته مرکب از فعالین میشن فری و بیمرز برای پیش برد برنامه کمپین تشکیل گردید. در فراخوان این کمپین به روشنی هدف کمپین و برنامه هر روزه آن اعلام شده بود. و بر این مبنا از جریانات و شخصیتها ی سیاسی و مردم آزادیخواه دعوت شده بود که در برنامه های این سه روز کمپین به دفاع از زندانیان سیاسی شرکت کنند. مجموعه ای ازسازمانهای ایرانی و سوئدی و همچنین شخصیتهای سیاسی حمایت خود را از کمپین اعلام کردند. روزهای 18 و 19 ژوئن برنامه کمپین بخوبی پیش رفت. روز 20 ژوئن یعنی روز آخر کمپین قرار بود شخصیتهای سیاسی دعوت شده و نماینده جریانات شرکت کننده سخنرانی داشته باشند. درست بعد از شروع اعلام برنامه از طرف مجریان حدود 10 تا 15 نفر از هوادارن رضا پهلوی (مسلما با برنامه قبلی) با بالا بردن عکس رضا پهلوی جمعیت حاضر را شوکه کردند. تعداد زیادی حاضر نبودند با وجود عکسهای رضا پهلوی بمانند و صحنه را ترک کردند. تقریبا اکثریت شخصیت های دعوت شده از ایراد سخنرانی انصراف کردند. از طرف مجریان برنامه محترمانه از آنها خواسته شد که عکسها رضا پهلوی را پایین بیاورند و پرچمهایشان را داشته باشند. گفته شد که این برنامه به دفاع از زندانیان سیاسی است و همه عکس زندانیان را در دست دارند. در جواب اینها با هدایت خانم غفّار پور و کسی به اسم امید دانا شروع کردند به شلوغ بازی و داد زدن ،اینکه آنها برای اتحاد آمده اند و روی عکس رضا پهلوی نوشته شده اتحاد در عمل! مجریان برنامه مجبور شدند برنامه را قطع کنند. ما سعی کردیم برای اینها توضیح دهیم که این برنامه برای یک هدف سیاسی معین فراخوان داده شده است. بالا بردن عکس رضا پهلوی هدف سیاسی دیگری را تعقیب می کند. اما آنها بدهکار هیچ توضیحی نبودند. در نهایت کل برنامه قیچی شد و تنها چند نفر سخنرانی کردند.
باید روشن باشد که این کمپین یک برنامه سیاسی معینی بود که سه روز ادامه داشت نه یک تظاهرات خود جوش. فراخوان دهندگان و برگزار کننده گانی داشت. بی صاحب نبود. چند هفته فعالین سیاسی معینی برایش کار کردند. پول خرج کردند و تدارکات و اجازه پلیس و زحمت برگزار شدنش را کشیدند. شخصیتهای دعوت شده، از نمایندگان مجلس تا نمایندگان احزاب سوئدی و فعالین سیاسی شهر استکهلم و احزابی که حمایت کرده بودند با تصویر و انتظار معینی که اعلام شده بود در این برنامه ها شرکت کرده بودند نه با هدفی که هواداران پهلوی دنبالش بودند.آنها سر زده و با کمال بی احترامی به حقوق کسانی که این برنامه را تدارک دیده و یا در آن شرکت کرده بودند وارد صحنه شدند و می خواستند تصویری از آن منعکس کنند که گویا اعتراضات خارج کشور زیر نفوذ سیاسی رضا پهلوی است .بعدا معلوم شد که این افراد در جلسات شان تصمیم گرفته اند که طبق برنامه معینی عکس رضا پهلوی را به تظاهرات های استکهلم بکشانند. برای این کار روز 20 ژوئن دستگاه فیلم برداری را هم به محل آورده بودند تا این برنامه طرح ریزی شده اشان را ضبط کرده و به لوس آنجلس مخابره کنند. همان کلیپی که ثریا شهابی بجای سه روز برنامه های کمپین بر سمیت می شناسد. . حقیقت این است که این اولین بار است در استکهلم کسانی با چنین شیوه گستاخانه و قلدرانه سعی می کنند وارد برنامه جریانات اپوزیسیون ایرانی شده و سعی کنند خود و برنامه سیاسی خود را به آن تحمیل کنند.
بدنبال این ماجرا دو هفته بحث رادیوهای محلی استکهلم اتفاق 20 ژوئن بود. بخش زیادی از فعالین جریانات راست و چپ علیه این حرکت قلدر منشا نه بودند. و تعداد زیادی علیه توجیهات و دروغهای غفار پور در رادیوها صحبت کردند. متاسفانه جای ثریا شهابی خالی بود.
حال برگردیم به ادعاهای ثریا شهابی!
ایشان نامه -اش را سرگشاده اعلام کرده است . چرایش را بگذار دیگران حس بزنند. و می گوید( تعدادی از فعالین شما دربرنامه حمایت از زندانیان سیاسی شرکت کردند که فیلم یوتوب آن پخش شد) اولآ کل فعالین بیمرز و حتی دبیر سوئد هم آنجا حضور داشتند. در ضمن ما یکی از فراخوان دهنده گان و بر گزار کننده گان اصلی این کمپین بودیم. در ثانی فیلم یوتوبی که شما می فرمائید ربطی به برنامه ما ندارد. این فیلم هواداران رضا پهلوی است که خود را به برنامه کمپین تحمیل کردند و هیچ چیزی در مورد آن سه روز کمپین و اهداف آن بیان نمی کند. این فیلم سانسور شده , و سر هم بندی شده است. کدهای مورد اشاره ات سر ( تعدادی از شما) بشدت مسخره است. می فهمم داری چی میگی.
در ادامه ثریا که از دیدن فیلم و اطلاعیه ما مبهوت شده ما را متهم می کند که در اطلاعیه سازمان فحاشی و افشا گری کرده ایم. اولا یک کلمه فحاشی در اطلاعیه سازمان نیست. این فقط پاپوش دوزی شما ست . و دانسته یا ندانسته دارید اتهام می زنید برای اینکه دفاعتان را از این حرکت موجه جلوه دهید. ما موظف بودیم اطلاعیه بدهیم و به افکار عمومی و همه کسانی که به دعوت و فراخوان کمپین جواب مثبت داده بودند و وقت و انرژی خود را برای شرکت در برنامه این روز اختصاص داد بودند توضیح دهیم که این جماعت نه تنها دعوت نشده بودند بلکه با قلدری می خواستند برنامه و ماهیت حرکت ما را ملا خور کرده و به اسم تجمع هوادارن سلطنت منعکس کنند. و قطعا کسی که سازمانده این حرکت بود می بایست به افکار عمومی معرفی شود. به حق راست و چپ شهر استکهلم در مقابل این حرکت زور گویا نه این جماعت ایستاد بغیر از ثریا شهابی که بعد از دو هفته از ماجرا کاسه داغتر از آش شده و خودش را موظف می داند در مقام دفاع از حرکت هواداران رضا پهلوی ظاهر شود و فعالین بیمرز و برگزارکنندگان کمپین را متهم به فحاشی ، رفتار غیر متمدنانه و غیر دمکراتیک کند.
شهابی که مثل همیشه قانون دان خوبی است، مقررات آکسیون و مراسمات علنی و عمومی را یاد آور می شود و ما را متهم می کند که از قبل مقررات را اعلام نکرده ایم و خودسرانه در محل خواسته ایم مقررات را تدوین کنیم. این دیگر سفسطه بازی است . اولا مگر چیزی به اسم آکسیون غیرعلنی و غیر عمومی وجود دارد. و در ضمن کدام برنامه سیاسی وجود دارد که بدون مقررات باشد. یعنی شما نمی دانید که در هر برنامه ای مقررات برگزار کننده و مجریان ش اجرا می شود. قاعدتا کسی که در اجتماعی شرکت می کند اگر بخواهد کاری بکند باید مسئله را با مجریانش در میان بگذارد. و البته یک سنت جا افتاده سیاسی هست، و مشخصا در شهر استکهلم که هر روز و هر هفته برنامه معینی فراخوان داده می شود. آنهم اینکه جریانات سیاسی ، یا مدنی حال چپ یا راست با فراخوان دهنده گان تماس می گیرند، سخنران معرفی می کنند و یا مقررات و برنامه را سئوال می کنند. حال چگونه است که توجه ثریا شهابی به این طرف قضیه نیست تصور نمی کنم که ایشان و یا خانم غفّار پور این را نمی دانند. ما چگونه می توانستیم از حرکت سازمانداده شده این جماعت باخبر باشیم تا مقررات ممنوع بودن عکس رضا پهلوی را در آن اجتماع اعلام کنیم. البته جهت اطلاع شما روز 30 ژوئن هم اجتماع اعتراضی به دفاع از فعالین کارگری در استکهلم برگزار گردید. دوستانی در خط رادیوهای محلی استکهلم اعلام کردند که این فراخوان به دفاع از کارگران است و کسی عکس رضا پهلوی را نباید داشته باشد. لابد این کار هم از نظر ثریا ضد دمکراتیک است. خیلی روشن است که هواداران رضا پهلوی و هر گروه دیگری می توانند تظاهرات سازمان دهند و هر چیزی با خودشان حمل کنند. اما حق ندارند در وسط یک برنامه سیاسی معیین ظاهر شوند و بخواهند تصویر رو به بیرون آنرا عوض کنند. این سوء استفاده سیاسی مطلق است. آیا شهرام همایون که شما همه ایمیج واقعه را از تلویزیون ایشان گرفته اید قبول می کنند کسی وسط برنامه معینی وارد شوند و موضوع دیگری رو به جامعه برجسته کنند. و خود شما اگر مراسم معینی تازه علنی و عمومی داشته باشید اجازه می دهید که جریان دیگری با عکس رهبرش مراسم شما را به چیز دیگری تبدیل کند.
ایراد می گیرید که ما تهدید کرده ایم که از پلیس کمک می گیریم. می خواهی چکار کنیم؟ یعنی دفعه بعد هم ما قبول کنیم که برنامه اعلام شده ما کسل شود. نصف جمعیت به خانه ها شان برگردند چون هواداران رضا پهلوی فکر می کنند ایشان رهبر ایران است. و ما هم سکوت کنیم چون جنابعالی فکر می کنید این اصل دمکراسی است. واقعاً باید تاسف خورد به این همه درایت قانونی و سیاسی شما.
شما نا مسئولانه به ما می گویید که امر و نهی خود سرا نه می کنید. و رهنمود می دهید که برویم نیرو جمع کنیم . معلوم است که شما هم به اندازه خود این جماعت غرق توهم نیرو و نفوذ رضا پهلوی هستید. و گر نه تعداد این آدمها که به آنها یاد داده شده که با زور خودشان را به برنامه های دیگران تحمیل کنند از انگشتان دست تجاوز نمی کند.
جالب است که ثریا شهابی در نامه سرگشاده اش درست جملات شهرام همایون را در محکومیت ما تکرا می کند حتی به این هم فکر نکرده که کلماتش را عوض کند. با این حال ایشان متوجه نیست و یا نمی خواهد باشد که در همین برنامه ها این جماعت مهرداد درویش پور از جمهوری خواهان استکهلم را فقط چون حاضر نبوده زیر عکس رضا پهلوی دربرنامه شرکت کند جاسوس جمهوری اسلامی قلم داد کرده و نا مسئولانه متهمش می کنند. و همانجا امید دانا اعلام می کند که از این به بعد در همه مراسمهای استکهلم عکس رضا پهلوی را به برنامه های دیگران تحمیل می کند. و اینها شما را مبهوت نمی کند.
ثریا شهابی اگر از دیدن صحنهای بقول ایشان شنیع مبهوت شده بودند دو هفته وقت داشتند که حقایق ماجرا را دریابند. اما قضیه این نیست منبع رجوع ایشان تلویزیونهای لوس آنجلس و شهرام همایون است. ایشان هرچند ظاهرا از زاویه همسنگری با فعالین بیمرز اما نامسئولانه و فرصت طلبانه با سر هم بندی مقررات من درآوردی و عوض کردن جایگاه متجاوز خود را درست در صف حرکت قلدرمنشانه هواداران رضا پهلوی قرار می دهد. ایشان این حرکت را که در این شهر تا کنون بی سابقه بوده طبیعی و محق می داند. این عملا یعنی منع کردن فعالیت سیاسی برای کسانی در خدمت اهداف دلبخواهی کسانی دیگر. این موضع سیاسی بشدت راست و جانبدارانه ثریا شهابی را باید عکس گرفت و به عنوان یک سکان دال سیاسی برای ایشان و همفکرانش از طرف نیروهای چپ و آزادیخواه ثبت شود.
اتهاماتی که ثریا علیه فعالین بی مرز می بندد و کنایه های ناشیانه و کوچک جلوه دادن موقعیت بیمرز را ما به یاد خواهیم داشت. اتفاقا اطلاعیه بیمرز و موضع گرفتن در مقابل قلدر منشی آشکار موقعیت ما را به عنوان جریان رادیکال و مترقی صد بار بهتر کرده است.
رسول بناوند 6 ژوئن 2012