بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه بیمرز

اطلاعیه بیمرز دررابطه با قلدری هواداران رضا پهلوی


در روزهای 18، 19 و 20 ماه جون یک کمپین جهانی در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران اعلام شد. در شهر استکهلم سازمان سراسری پناهندگان و میشن فری ایران برنامه های سه روزه کمپین رافراخوان دادند که از طرف جمعی از جریانات مورد حمایت قرار گرفت. در جران سه روز فعالین کمپین با برپایی چادر اطلاعاتی ، نمایش عکس زندانیان سیاسی و افشا گری علیه جنایات و سرکوبگریهای رژیم اسلامی ایرا ن در مقابل پارلمان سوئد تلاش کردند توجه افکار عمومی را به مسئله زندانیان سیاسی جلب کنند. در روز سوم که تجمع اعتراضی و سخنرانی اعلام شده بود، جمعی از هوادارن رضا پهلوی بدون اطلاع قبلی در محل کمپین حاضر شدند و عکسهای رضا پهلوی را در میان جمعیت بالا بردند. این مسئله با اعتراض جمعیت حاضر در اجتماع مواجه شد و از طرف برگزارکننده گان از این افراد خواسته شد که به برنامه وهدف کمپین احترام گذاشته و عکسها را پایین بیاورند. اما این افراد بی توجه به برنامه های اعلام شده کمپین و حقوق برگزار کننده گان به کار خود ادامه داده و تازه اعلام می کردند که برای اتحاد آمده اند.
نتیجه این شد که برنامه برای مدتی قطح شد و به دنبال روال اعلام شده خود را از دست داد. تعداد زیادی تجمع را ترک کردند و سخنرانان دعوت شده، از نماینده گان مجلس و شخصیتهای سیاسی که دعوت شده بودند از ادامه شرکت و ایراد سخنرانی خودداری کردند.
سازمان سراسری پناهندگان / بیمرز بعنوان یکی از برگزارکننده گان کمپین ضمن بیان تاسف ازاین واقعه برای روشن شدن افکار عمومی نکاتی را لازم به توضیح می داند.
ما عمیقا متاسفیم که شخصیتهای سیاسی دعوت شده و جریاناتی که کمپین را حمایت کردند علارغم تلاش و صرف وقت برای شرکت در این اجتماع مجال حضور موثر نیافتند و مجبور شدند اجتماع را ترک کنند و یا در فضای بوجود آمده از ایراد سخنرانی خودداری کنند.
برنامه کمپین تنها به منظور دفاع از زندانیان سیاسی در ایران بود. هوادارن رضا پهلوی بدون اطلاع قبلی در این اجتماع حضور پیدا کردند و بدون توجه به حقوق برگزارکننده گان و هدف کمپین تلاش کردند با قلدری اهداف سیاسی خود را به دیگران تحمیل کنند. این افراد می توانند هر کاری با پرچم سلطنت و عکس رضا پهلوی بکنند اما آنجا که خودشان اعلام برنامه کرده و حق چگونگی پیشبرد برنامه هایشان را دارند. تحمیل پرچم و عکس رضا پهلوی به برنامه های سیاسی دیگران قلدری آشکار و ضد همه پرسیبهای شناخته شده سیاسی است و خصوصا در کشور سوئد جرم محصوب می شود. در جریان برنامه های روز 20 جون با توجه با آمادگی این افراد برای بدتر کردن وضعیتی که پیش آورده بودند ما تلاش کردیم که صبور باشیم و از بروز هر اتفاقی جلوگیری کنیم. ما اعلام می کنیم که این افراد حق ندارند یکبار دیگر قصد تحمیل برنامه سیاسی خود را به فعالیتهای اعلام شده و سازمان داده شده ما داشته باشد. این افراد د و خصوصا شخصی بنام خانم افتخاری که محرک این فلانژ بازی بود باید متوجه باشند که ما در آینده برای پیش برد سالم فعالیتهایمان و پس زدن مزاحمتها از پلیس سوئد کمک خواهیم گرفت.
سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز- واحد استکهلم 24 جون 2012