بازگشت به صفحه اول

فراخوان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی

لینکهای سه روز کمپین دفاع از زندانیان سیاسی18 19 20

http://www.youtube.com/watch?v=h6npCuVXguY&feature=share

 http://www.youtube.com/watch?v=1HtlEHgIYrQ&feature=relmfu

 http://www.youtube.com/watch?v=JDhyWeYRHa4&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=3ojn7eZUMHw&feature=relmfu

 http://www.youtube.com/watchv=LgsOEjQP5U0&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=bH3AUdDn_0A&feature=share

طلاعیه برگزار کننده گان آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در 20 یونی

در شهر استکهلم از طرف کمیته حمایت از زندانیان سیاسی و میشن فری و سازمان سراسری پناهندگان ایران آکسیون سه روزه حمایت از زندانیان سیاسی رافراخوان دادند که از طرف جمعی از جریانات سیاسی مورد حمایت قرار گرفت. طی روزهای هیجدهم و نوزدهم یونی نمایش عکس و اطلاع رسانی را به دفاع از زندانیان سیاسی و افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی ترتیب داده شد که تعدای از فعالین و آزادیخوان در آن شرکت کرده بودند.که هدف از این کار , توجه افکار عمومی را به مسئله زندانیان سیاسی جلب کنند. در روز بیستم این تجمع طبق برنامه قبلی برگزار شد که در آن نمایندگانی از احزاب و سازمانهای مختلف ایرانی و سوئدی دعوت شده بودند,به سخنرانی بپردازند.در میان جمعی از هوداران رضا پهلوی بدون اطلاع قبلی در محل آکسیون حاضر شدند و عکسهای رضا پهلوی را در میان جمعیت بالا بردنددکه با مخالفت حاضران و سخنرانان و مسئولین بر گزاری روبرو شدند. مسئولین برگزار ی از آنان درخواست کردند که ما برای حمایت از زندانیان سیاسی اینجا جمع شده ایم, و از بالا بردن عکسهای رهبران خود داری کنند و فقط به بالا بردن پرچم و حمایت از زندانیان سیاسی بپردازند. و این مراسم برای چند دقیقه هم تعطیل شد تا مراسم بروال اول بازگردد.در این بین تعدادی از حاضران و سخنرانان که از شخصیت های سیاسی و نماینده پارلمان سوئد نیز بودند به نشانه اعتراض مراسم را ترک کردند. در ادامه آقای امید دانا (این شخص خودش را به این نام معرفی میکند) همان رفتارهای خزب الهی رژیم جمهوری اسلامی را پیش رو گذاشتند و قصد بر هم زدن آکسیون را داشتند. از طرف مسئول برگزاری این مراسم با خانم غفار پور صحبت شد که از طرفداران رضا پهلوی خواسته شود و به قوانین مدنی احترام بگذارند در عیر اینصورت طبق قوانین موجود با آنان رفتار خواهد شد و او بجای توجه به این تذکر با تهمت زدن به مسئولین برگزاری از طرفداران رضا پهلوی حمایت کردند. آقای امید دانا با قلدری سعی در بر همزدن این آکسیون که برای حمایت از از زندانیان سیاسی ترتیب داده شده بود را بنفع حمایت از رضا پهلوی جلوه دهد.واز جایکه در هر مراسمی از سخنرانان دعوت بعمل میاید که در سخنرانی شرکت کنند ,آقای امید دانا بدون توجه به دمکراسی موجود با قلدری دست به اقدام اغشاشکرانه خود کرد و بدون اجازه و وقت قبلی اقدام به لجن پراکنی کرد . سئوال اینجاست آیا رضا پهلوی با همین طیف طرفدار میخواهد دمکراسی اتحاد را بین مردم اشائه دهد و از آن دفاع کند؟ آیا رضا پهلوی با همین ادبیات میخواهد بعنوان یکی از رهبران اپوزیسیون در میان مردم فعالیت کند؟آیا بهتر نیست که رضا پهلوی با این افراد فرصت طلب و نفاق افکن مرزبندی کند؟ تحمیل پرچم و عکس رضا پهلوی به برنامه های سیاسی دیگران قلدری آشکار و ضد همه پرنسیبهای شناخته شده سیاسی است و خصوصا در کشور سوئد جرم محصوب می شود. در جریان برنامه های روز 20 جون با توجه با آمادگی این افراد برای بدتر کردن وضعیتی که پیش آورده بودند ما تلاش کردیم که صبور باشیم و از بروز هر اتفاقی جلوگیری کنیم. ما اعلام می کنیم که این افراد حق ندارند یکبار دیگر قصد تحمیل برنامه سیاسی خود را به فعالیتهای اعلام شده و سازمان داده شده دیگر جریانات اپوزیسیون داشته باشد. برنامه کمپین تنها به منظور دفاع از زندانیان سیاسی در ایران بود. هوادارن رضا پهلوی بدون اطلاع قبلی در این اجتماع حضور پیدا کردند و بدون توجه به حقوق برگزارکننده گان و هدف کمپین تلاش کردند با قلدری اهداف سیاسی خود را به دیگران تحمیل کنند. این افراد می توانند هر کاری با پرچم سلطنت و عکس رضا پهلوی بکنند اما آنجا که خودشان اعلام برنامه کرده و حق چگونگی پیشبرد برنامه هایشان را دارند. آقای امید دانا با همان روش رژیم جمهوری اسلامی سعی در وارونه جلوه دادن واقعیت موجود تلاش میکنند که خود را محق جلوه دهد واز همانطور که در مصاحبه ای که بعد از تمام شدن مراسم ترتیب دادند به همه القاء کنند که آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی ,بخاطر حمایت از رضا پهلوی بوده. و در ادامه آش اینقدر شور شد که خودش به مصاحبه شونده ها خط داد که بخاطر زندانیان سیاسی بوده . این افراد و خصوصا شخص خانم غفارپور که محرک این فالانژ بازی بود باید متوجه باشند که ما در آینده برای پیش برد سالم فعالیتهایمان و جلو گیری از مزاحمتهای یعدی از پلیس سوئد کمک خواهیم گرفت. ما اینگونه رفتارها را شدیدا محکوم میکنیم.و از کلیه آزادیخوان در خواست میکنیم که با آنان رفتار شایسته خود آنان داشته باشند و یکصدا اینگونه رفتارها را محکوم کنند. ما عمیقا متاسفیم که شخصیتهای سیاسی دعوت شده و جریاناتی که از کمپین حمایت کردند, علارغم تلاش و صرف وقت برای شرکت در این تجمع مجال حضور موثر نیافتند و مجبور شدند اجتماع را ترک کنند و یا در فضای بوجود آمده از ایراد سخنرانی خودداری کنند. کمیته برگزاری آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی _ سوئد استکهلم عزت دولت آبادی _فرشاد پاشازاده _حسین جاسبی فراخوان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی در دفاع از زندانیان سیاسی ،علیه 33 سال جنایت رژیم ایران و زندان و شکنجه هر روزه کمپین جهانی اعلام شده است. این کمپین افشای جمهوری اسلامی ایران را برای ارتکاب جنایتهای بیشمار، قتل عام زندان سیاسی، قوانین قضایی و حقوقی ضد انسانی و سرکوبگرانه حاکم بر دستگاه قضایی ایران، وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی و آنچه در این بی دادگاه ها بر زندانیان و خصوصا زندانیان سیاسی می گذرد در دستور قرار داده است. ما در شهر استکهلم در روزهای 18،19 و 20 ماه جون همزمان با فعالیتهای مختلف افشاگرانه در تعداد زیادی از شهرهای امریکا و اروپا با اجرای برنامه های مختلف از جمله نمایش عکس و فیلم، پخش اطلاعات در مورد زندانیان سیاسی و سخنرانی در این کازار شرکت می کنیم. از همه جریانات و نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی دعوت می کنیم که در این کمپین شرکت کرده و ما را حمایت کنند. زمان :ساعت 18 تا 20 روزهای 18،19 و 20 ماه جون مکان: مقابل پارلمان سوئد( Mynttorget ) کمیته برگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی تلفن تماس : عزت دولت آبادی فرشاد پاشازاده حسین جاسبی میشن فری ایران و سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز این کمپین را حمایت می کنند.