بازگشت به صفحه اول

کنفرانس سالانه

کنفرانس سالانه بیمرز واحد سوئد برگزار می شود

به اطلاع همه اعضا و فعالین بیمرز در سوئد می رسانیم که کنفرانس سالانه بیمرز واحد سوئد در نیمه اول ماه مه بر گزار می شود بزودی محل و تاریخ کنفرانس را اعلام می کنیم.

سازمان سراسری پناهندگان-بیمرز واحد سوئد