بازگشت به صفحه اول

konferans2012 کنفرانس سالانه

کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان - بیمرز – واحد سوئد

به اطلاع اعضای وفعالین سازمان در سوئد می رسانیم که کنفرانس سالانه سازمان در سوئد روز 13 ماه مه 2012 در استکهلم برگزار می شود. در این کنفرانس نمایندگان سراسری بیمرزونمایندگان واحدهای سوئد، اعضای سازمان و فعالین و علاقه مندان به شرکت در کنفرانس  و همچنین مهمانانی که دعوت شده اند شرکت خواهند داشت. برنامه کنفرانس بدین ترتیب است.

1/ افتتاحیه کنفرانس

2/ گزارش سالانه شامل گزارش سیاسی، فعالیتها و مالی

3/ انتخابات

4/پلاتفرم آینده سازمان

محل کنفرانس:   4 Medborgarplatsen  ساختمان Sensus مرتبه 4

لطفا مباحث ونقطه نظرات خود را به اطلاع دبیر سوئد بیمرز برسانید.

 

زمان:یک شنبه 13 ماه مه2012   شروع کنفرانس ساعت 12و45

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز – واحد سوئد  پلاتفرم آینده سازمان

تماس : رسول بناوند 0708303035 فرشاد پاشا زده  0737825678

Ifr_s@yahoo.com         benavand@yahoo.com