بازگشت به صفحه اول

protest mot valet گزارش اعتراض عایه انتخابات

گزارش  نوشتاری و تصویری از اعتراض به مضحکه انتخابات ایران

روز جمعه 2 ماه مارس همزمان با برگزاری انتخابات مجلس ایران اعتراض وسیعی در مقابل سفارت رژیم در استکهلم از ساعت 12 ظهر تا 14  برپا گردید. این اعتراض علارغم وقت کاری با استقبال گسترده ای از ایرانیان معترض به جمهوری اسلامی روبرو شد. در مدت اعتراض سفارت رژیم که از طرف پلیس سوئد محافظت می شد با شعارها و سخنرانی فعالین سیاسی علیه حاکمیت سی و چند ساله رژیم جنایتکار اسلامی در ایران روبرو بود. فراخوان این اعتراض از طرف شورای حمایت از مردم ایران وحمایت وشرکت  سازمانهای چپ ایرانی و همچنین سازمان پناهندگان- بیمرز بود. از طرف بیمرز فرشاد پاشازاده دبیر استکهلم و رسول بناوند دبیر سوئد و همچنین چندین نفر از اعضا و فعالین بیمرزدر جریان اعتراض  سحنرانی کردند.

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز 3 مارس 2012  www.flykting.se     ifr_s@yahoo.cm

         لینک عکس    http://www.flickr.com/photos/flykting/sets/72157629502995651/

 

                 لینک فیلمhttp://youtu.be/3ckiIF4pziY