بازگشت به صفحه اول

motdeportaktion علیه دیپورت جاسبی

گزارشی از اعتراض علیه دیپورت پناهجویان ایرانی در استکهلم

امروز پنجشنبه 28 ماه مارس در اعتراض به تصمیم دیپورت حسین جاسبی پناهجوی ایرانی تجمع اعتراض در مقابل اداره مهاجرت سوئد در سولنا بر پاگردید. دهها تن از مدافعین حق پناهندگی و پناهجویان از ساعت 14 تا 15و 30 دقیقه در مقابل اداره مهاجرت تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی دراعتراض به قصد اداره مهاجرت برای دیپورت جاسبی و همچنین دفاع از حق پناهندگی و علیه اخراجها اعتراض خود را اعلام داشتند. در این آکسیون اعتراضی شماری از فعالین سخنرانی و خطابیه های رو به اداره مهاجرت ایراد کردند. رسول بناوند دبیر بیمرز در سخنرانی خود ضمن تشریع شرایط نا امن ایران و وضعیت خطرناک این کشور برای مخالفین جمهوری اسلامی اداره مهاجرت را بخاطر قیچی کردن پروسه بررسی قانونی پرونده جاسبی و تلاش برای عملی کردن دیپورت ایشان بدون توجه به موقعیت سیاسی و فعالیتهای جاسبی و از این راه نادیده گرفتن قوانین و حقوق پناهندگی از اداره مهاجرت خواست که تصمیم دیپورت جاسبی را لغو نمایند. ایشان همچنین با اشاره به موج جدید تلاش اداره مهاجرت و پلیس مرزی سوئد برای اخراج پناهجویان ایرانی این سیاست را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تجدید نظر اداره مهاجرت در این رابطه شد. ایشان همچنین به وضع بقیه پناهجویان بازداشتی، ماکسیم، آذری و هودایی اشاره کرده و خواستار آزادی آنها شد. لازم به توضیح است که پلیس مرزی سوئد قصد دارد روز شنبه 31 ماه مارس برای بار دوم اقدام به دیپورت جاسبی نماید. و این در حالی است که هنوز پروسه بررسی پرونده حسین جاسبی در دادگاه اروپا و همچنین در دادگاه خود اداره مهاجرت به سرانجام نرسیده و حکمی اعلام نشده است.

همزمان با جریان داشتن اعتراض امروز رسول بناوند به نمایندگی معترضین با دونفر از مسئولین اداره مهاجرت ملاقات کرده، ضمن منعکس کردن اعتراض مقابل اداره مهاجرت اعتراضنامه بیمرز و مجموعه ای از اسناد جاسبی را تحویل ایشان داد. آنها قول دادند که اسناد را بیدرنگ برای مسئولین پرونده خواهند فرستاد.

 

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز 28 مارس 2012

www.flykting.se                                                                                                                                                                       

 ifr_s@yahoo.com

لینک عکس:           http://www.flickr.com/photos/flykting/