بازگشت به صفحه اول

jasbiدیپورت

دیپورت حسین جاسبی ناکام ماند.

امروز سه شنبه 6 ماه مارس ساعت 11 قبل از ظهر پلیس مرزی سوئد حسین جاسبی پناهجوی سیاسی ایرانی را با دستهای بسته به فرودگاه منتقل کرد تا به ایران دیپورت کند. حسین چند لحظه قبل از آماده شدن هواپیما برای پرواز با شروع کردن به فریاد وطلب کمک و اینکه می خواهند او را به ایران دیپورت کنند مسافران و خلبان هواپیما را متوجه خود کرده و علارغم شدت عمل دو پلیس همراه او برای جلوگیری از فریادهای کمک حسین و بعضا آزار شدید جسمی ایشان وضعیتی پیش می آید که خلبان از همراه داشتن جاسبی امتناع کرده و پلیسها مجبور میشوند ایشان را به بازداشتگاه مشتا برگردانند. همانطور که  قبلا به اطلاع رسانده بودیم حسین جاسبی از بیش از سه هفته قبل توسط پلیس مرزی سوئد دستگیر شده و حکم دیپورت ایشان برای روز 6 مارس به او ابلاغ شده بود. طی سه هفته گذشته با با فعالیتهای گسترده و از جمله تلاش حقوقی وکلای جاسبی عصر روز جمعه اداره مهاجرت طی تصمیمی ابلاغ کرد که تا بررسی دوباره پرونده جاسبی دیپورت ایشان متوقف میشود. اما روز دوشنبه طی آخرین وقت اداری، اداره مهاجرت با تصمیم جدیدی به تقاضای پرونده جدید حسین جواب رد داده وحکم قبلی اخراج ایشان را به جریان می اندازد. طی دوشنبه شب و صبح روز سه شنبه ما  تلاش وسیعی در جواب این تصمیم عجولانه اداره مهاجرت در دستور قرار دادیم که ازجمله شکایت وکیل اروپایی جاسبی به دادگاه اروپا ، اداره مهاجرت و چندین نهاد بین المللی دخیل در مسئله پناهندگی و شکایت وکیل سوئدی جاسبی به دادگاه اداره مهاجرت بود. با این حال وقت بشدت محدود فرصت جواب به شکایتهای جدید را سلب کرده و اداره مهاجرت و پلیس مرزی سوئد را راحت گذاشت که برنامه خود را عملی کنند هر چند در اجرای آن موفق نشدند. اداره مهاجرت براحتی پروسه قانونی پرونده جاسبی را قیچی کرد تا به منظور اصلی خود دیپورت یک پناهجویی سیاسی را که مدارک زیادی مبنی بر فعالیت سیاسی ایشان علیه جمهوری اسلامی وجود دارد برسد. روز جمعه رسما در تصمیم خود قید کردند که تا بررسی تقاضای جدید دپورت ایشان را متوقف می کنند. و روز دوشنبه با سرعت و عجولانه تصمیم جدید یعنی جواب رد را اعلام کردند که در آن قید شده است که می توان به این حکم به دادگاه اداره مهاجرت اعتراض کرد اما فرصت و زمان برای این حق را سلب کردند. در حالی که در همه احکام اداره مهاجرت قانونا قید شده است که دو تا سه هفته فرصت برای شکایت به مرجع بالاتر وجود دارد.و این جزوه پروسه قانونی پرونده های اداره مهاجرت است.  اما این بار فرصت طلبانه چون  حکم قدیمیتردیپورت جاسبی وجود داشت تشخیص دادند که این حق را از جاسبی و وکلای ایشان (البته با محاسبه زمان امکان پذیری شکایت دوباره) سلب کنند. این برخورد قابلیت سخت گیری تصمیم گیرندگان اداره مهاجرت را بخوبی نشان می دهد اما در همان دورویی برخورد به پروسه های قانونی این اداره را از جانب این تصمیم گیرنده گان پرونده ها را هم بنمایش می گذارد. در هر حال پیگیری پروسه قانونی پرونده جاسبی و همچنین کمپین  دفاع از ایشان ادامه دارد و تلاشهای ما تا متوجه کردن اداره مهاجرت و کسب پوشش حمایت پناهندگی جاسبی متوقف نمی شود.

 برای جلوگیری از اخراج جاسبی امروز از ساعت 11 صبح دهها نفر از فعالین و پناهجویان در فرودگاه آرلاندا تجمع کرده و با پخش اطلاعیه های عکس دار جاسبی در بین مسافرین سعی کردند که آنها را متوجه مسئله دیپورت جاسبی کرده که از ایشان حمایت کنند. همچنین یکی فعالین به اسم روبین با خرید بلیط هواپیما تلاش کرد که وارد هواپما شود که از طرف پلیس متوقف شده و از ورود ایشان جلوگیری بعمل آمد. لازم به توضیح است که با ورود ما به فرودگاه چندین پلیس هم وارد محوطه شده و سعی کردند مانع پخش اطلاعیه های ما شوند.

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز 5 ماه مارس

www.flykting.se          ifr_s@yahoo.com