بازگشت به صفحه اول

hossein jasbiتوقف دیپورت

اطلاعیه بیمرز در رابطه حسین جاسبی

دیپورت حسین جاسبی متوقف شد. حسین جاسبی پناهجوی ایرانی  از سه هفته قبل در بازداشتگاه اداره مهاجرت در مشتا بمنظور دیپورت به ایران  در حومه استکهلم باز داشت شده بود. پلیس مرزی سوئد بلیط هواپیمایی برای ایشان تهیه کرده و روز سه شنبه آینده 6 مارس قرار بود به ایران دیپورت شود. جاسبی فعال سیاسی در ایران در ارتباط با یکی از جریانات چپ علیه حاکمیت رژِیم اسلامی فعال بوده و در سوئد فعالیتهای خود را به شکل وسیعی در مخالفت با رژیم ادامه داده است.

بعد از دو هفته تلاش قانونی و سیاسی بلاخره آخر وقت کاری روز جمعه 2 مارس اداره مهاجرت تا بررسی شکایت جدید وکلای حسین، دیپورت ایشان را متوقف کرده است. تا هم اکنون این موفقیتی برای جاسبی و همه کسانی است که با ایشان همدردی کرده و از پناهندگی ایشان حمایت کردند. اما تلاش تا اقامت حسین و بیرون آمدن از بازداشتگاه اداره مهاجرت ادامه خواهد داشت. ما ضمن قدردانی اززحمات همه کسانی که از بازداشت جاسبی تاکنون به اشکال مختلف با ما همراه بوده اند، میشن فری ایران، احمد فاطمی ودوستان  که در کمپین تبلیغی و سیاسی همکار ما بودند، آقای یاری وکیل اروپایی جاسبی و ستراند باری وکیل سوئدی جاسبی ، این اولین گام موفقیت را به همه مدافعین پناهندگی تبریک می گوییم.

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز

رسول بناوند 3 ماه مارس       www.flykting.se       ifr_s@jahoo.com