بازگشت به صفحه اول

deportation-jasbiبار دوم دیپورت جاسبی

حسین جعفر علی جاسبی برای بار دوم در خطر دیپورت به ایران

حسین جاسبی پناهجوی سیاسی ایرانی در آستانه دیپورت به ایران قرار گرفته است. دیروز 27 ماه مارس پلیس مرزی سوئد تصمیم دیپورت جاسبی را به ایران برای بار دوم به ایشان ابلاغ کرد. جاسبی از تاریخ  8 ماه فوریه در بازداشتگاه اداره مهاجرت در بازداشت بوده است. ششم فوریه پلیس سوئد قصد دیپورت ایشان را داشت که با مخالفت حسین و سرنشینان هواپیما این دیپورت ناکام ماند و حسین به بازداشتگاه بر گردانده شد. هم اکنون پرونده جاسبی در دادگاه اروپا در حال بررسی است ولی اداره مهاجرت سوئد و پلیس این کشور علارغم اطلاع از ابلاغیه دادگاه اروپا با بی توجهی به این پروسه قانونی در پی اجرای تصمیم خود هستند. جاسبی  متولد 22 سپتامبر72 19  و با شماره کیس 11421539 بعد از فرار از ایران 2 نوامبر سال 2009 وارد سوئد شده و تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است. اداره مهاجرت سوئد مدارک و دوره  فعالیت سیاسی ایشان را کافی  برای حق برخورداری از پناهندگی و قرار گرفتن تحت پوشش  ندانسته و به درخواست پناهندگی یاسبی جواب رد داده است. اخیرا نیز با وجود ارائه مدارک و اسناد وسیعی از فعالیت سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در خارج کشور اداره مهاجرت بر تصمیمات قبلی خود کماکان پافشاری کرده و همه اطلاعات مربوط به وضعیت امنیتی جاسبی را نادیده می گیرد. مسئله که مخالف قوانین پناهندگی کنوانسیون حقوق بشر است. بنظر می رسد که اداره مهاجرت یک بار دیگر به سیاست ضد پناهندگی خود شدت بخشیده است و تلاش می کند به هر وسیله ای پناهجویان ایرانی را که از جهنم جمهوری اسلامی گریخته اند دست بسته و با زور تحویل پلیس ایران بدهد. پلیس سوئد قصد دارد روز شنبه آینده جاسبی را با هواپیمای اختصاصی به هلند و از آنجا به ایران دیپورت کند.

برای دفاع از جان جاسبی و بقیه پناهجویان بازداشت شده، آذری،هودایی و ماکسیم از همه انسانهای عدالت خواه و مدافعین حق پناهندگی می خواهیم که به هر طریقی که می توانند اعتراض خود را به اداره مهاجرت سوئد برسانند. به همین مناسبت فردا پنج شنبه 29 مارس آکسیون اعتراضی در مقابل اداره مهاجرت در سولنا بر پا می شود. از همه شما که امکان دارید می خواهیم که در این اعتراض با ما همراه شوید.  پنج شنبه ساعت 14 مقابل اداره مهاجرت در سولنا

سازمان سراسری پناهندگان / بیمرز 28 مارس     تماس فرشاد پاشازاده  0737825678

 www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com