بازگشت به صفحه اول

deport xodaei- jasbiعلیه دیپورت جاسبی و خدایی

گزارشی از اعتراض علیه دیپورت پناهجویان ایرانی در استکهلم

امروز پنجشنبه 14 ماه مارس در اعتراض به دیپورت پناهجویان ایرانی تجمع اعتراض در مقابل اداره مهاجرت سوئد در سولنا بر پاگردید. دهها تن از مدافعین حق پناهندگی و پناهجویان به فراخوان فدراسیون پناهندگان و سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز از ساعت 14 تا 15و 30 دقیقه در مقابل اداره مهاجرت تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی در دفاع از حق پناهندگی و علیه اخراجها خصوصا 4 پناه جویی که هم اکنون در بازداشتگاههای اداره مهاجرت بسر می برند، م- خدایی ،حسین جاسبی، علی آذری و محمد رضا حمیدیان اعتراض خود را اعلام کردند. پلیس مرزی سوئد قصد دارد فردا خدایی را به ایران دیپورت کند. همچنین حسین جاسبی بعد از یک بار تلاش ناموفق پلیس برای دیپورت ایشان همچنان در خطر دیپورت قرار دارد. اداره مهاجرت طی دو هفته گذشته چند مورد تقاصاهای جدید و شکایات وکیل ایشان را رد کرده است. و هم اکنون جاسبی در وضعیت ناروشنی قرار دارد و این در حالی است که مدارک زیادی دال بر فعالیت سیاسی ایشان و همچنین دفاعیات علنی او از فعالیتهایش در سطح وسیعی در مدیا پخش شده و قابل دسترس است. حمیدیا ن و آذری هم بعد از اقدام ناموفق پلیس برای دیپورتشان اکنون در انتظار رسیدگی دادگاه اروپا به پرونده اشان موقتا دیپورتشان متوقف شده است.

در جریان اعتراض امروز چندین نفر به ایراد سخنرانی پرداخته و علیه سیاست اخراج پناهجویان ایرانی سخن گفتند. روبین از حزب عدالت خواه، سارا نخوی از طرف فدراسیون و رسول بناوند از طرف بیمرز سخنرانی داشتند. دبیر بیمرز در سخنان خود ضمن بر جسته کردن شرایط ایران و وضعیت حقوق بشر و خفقان حاکم و یاد آوری قابلیتهای ضد بشری جمهوری اسلامی در سرکوب و شکنجه و اعدام و همچنین تهدید و مجازاتهایی که برای فعالین و مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی می توان بر شمرد بر این مسئله تاکید داشت که جمهوری اسلامی مخالفین و فعالین خارج کشور را تحت کنترل و تعقیب قرا می دهد. و شکی نباید کرد که پناهجویانی که فعالیتهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی داشته اند میتوانند تحت شدیدترین تعقیب و مجازات از طرف جمهوری اسلامی قرار بگیرند. ایشان با بیان وضعیت جاسبی و فعالیتهای وسیع ایشان علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشوردیپورت ایشان را به ایران یک فاجعه خواند. ایشان به پخش اخبار دیپورت این چهار پناهجو در مدیا در سطح بین المملی اشاره کرده و انتقاد های وسیع علیه اداره مهاجرت را خاطر نشان کرد. دبیر سازمان در آخر باتوجه به شرایط ایران و پرونده های این پناهجویان از اداره مهاجرت درخواست کرد که دیپورتها رامتوقف کرده و این پناهجویان را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهند.   در آخر هیئی با نماینده اداره مهاجرت ماتیاس گستاوسون در رابطه با دیپورت خدایی دیدار کرده و اعتراضنامه ومدارک همراه را تحویل ایشان دادند.

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز 15 مارس 2012

www.flykting.se                                                                                                                                                                       

 ifr_s@yahoo.com

http://www.flickr.com/photos/flykting/                   foto