بازگشت به صفحه اول

8marsروز زن

گزارش 8 مارس استکهلم 2012

روز جهانی زن 8 مارس با شکوه در شهر استکهلم برگزار شد. روز های نزدیک به 8 مارس قبل و بعد آن بمناسبت این روزشهر استکهلم شاهد ده ها مراسم مختلف از جلسات ، سخنرانی ، جشن و تجمعات گوناگون گرفته تا تظاهرات و مارش روزجهانی زن بود که پیام  اعتراض و مطالبه این روز را با شرکت هزاران نفر به جامعه اعلام می کرد. گوشه ای از مارش 8 مارس امسال استکهلم را ملاحظه می کنید.

سازمان سراسری پناهندگان / بیمرز

عکس         http://www.flickr.com/photos/flykting/sets/72157629185424108/

ویدئو        http://youtu.be/Hg9SajOA5rQ