بازگشت به صفحه اول

rappot گزارش اعتراض علیه دیپورت 13 فوریه

گزارش آکسیون اعتراضی علیه دیپورت پناهجویان ایرانی در استکهلم

دیروز دوشنبه 13 ماه فوریه در اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت به دیپورت چهار پناهجوی ایرانی دهها نفر از پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی به دعوت سازمان سراسری پناهندگان ایرانی و فدراسیون پناهندگان در مقابل اداره مهاجرت در سولنا تجمع

کرده و از ساعت 14 تا 15 و30 دقیقه با بر پایی آکیسون اعتراضی علیه سیاست دیپورت پناهجویان ایرانی به جهنم جمهوری اسلامی اعتراض و نگرانی خود را از عواقب تصمیم اداره مهاجرت اعلام کردند. در جریان اعتراض شعارهای در دفاع از حق پناهندگی ، علیه سیاست دیپورت به ایران و خصوصا خواست توقف دیپورت محمد حامیدیان اصفهانی که قرار است امروزاز کمپ Flen  به ایران دیپورت شود، حسین جاسبی که از یکهفته قبل در بازداشتگاه مشتا در بازداشت بسر می برد، یاسین الیایسی که بیش از چهار ماه در بازداشتگاه نگه داشته شده است و علی محمد خدایی که در بازداشت بسر می برند.همچنین سخنرانیهای از طرف فعالین پناهندگی در این رابطه ایراد گردید. سارا نخوی از فدراسیون، ماتیا از حزب عدالتخواه، نازی پیغمبریان ، رسول بناوند از طرف بیمرز و چند نفر دیگر در این اعتراض سخرانی کردند.همچنین چند نفر از فعالین با یکی از مسئولین اداره مهاجرت ملاقات کرده و ضمن توضیح کیس حامدیان که در آستانه دیپورت قرار دارد و همچنین عواقب این دیپورت برای حامدیات اعتراضنامه های خود را تحویل ادره مهاجرت دادند.

لینک عکس  http://www.flickr.com/photos/flykting/6872358607/

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز 14 فوریه 2012

www.flykting.se

ifr_s@yahoo.com