بازگشت به صفحه اول

mot avrättning i iran علیه اعدام لقمان و زانیار

گزارش نوشتاری و تصویری از آکسیون اعتراض علیه اعدام در استکهلم

امروزیکشنبه 12 فوریه آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم در اعتراض به حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی و بقیه فعالین سیاسی محکوم به اعدام در ایران و دفاع از زندانیان سیاسی بر پا گردید. این تجمع اعتراضی به فراخوان سازمان پناهندگان – بیمرز و حمایت و شرکت سازمان آزادیخوان ایران و حزب حکمتیست در استکهلم  همزمان با آکسیونهای مشابه در چندین شهر اروپا و امریکا بر گزار شد. اعتراض امروز ساعت 14 بعد ظهر در مقابل سفارت رژیم هار اسلامی ایران که در حفاظت پلیس سوئد بود با شعاهای کوبنده علیه جنایت وسرکوب و  اعدام رژیم ، دفاع از زندانیان سیاسی ، علیه عمل شنیع اعدام و لغو احکام جنایتکارانه رژیم آغاز گردید. بدنبال تعداد زیادی از فعالین سیاسی و مخالفین رژیم اسلامی با ایراد سخنرانیهای به افشاگری علیه رژیم پرداخته و جمهوری اسلامی را بخاطر همه مسیبتهای که بر جامعه ایران تحمیل کرده ، سرکوب و کشتار و تعقیب فعالین سیاسی در ایران ، زندان و شکنجه و اعدام هر روزه محکوم کردند. سیف خدایاری از حزب حکمتیست ، اندیشه علیخانی از فدراسیون پناهندگان و رسول بناوند دبیر بیمرز در سوئد از جمله سخنرانان اعتراض امروز بودند. این اعتراض تا ساعت 15 و بیست دقیقه ادامه داشت.

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز 12 فوریه 2012

www.flykting.se 

ifr_s@yahoo.com 

لینک عکس     http://www.flickr.com/photos/flykting/6865069519/in/photostream