بازگشت به صفحه اول

Iranska ambassadenگزارش علیه اعدام

گزارش ویدئوئی از اعتراض علیه حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم 12 فوریه 2012

http://www.youtube.com/watch?v=uUCzymlWA-A