بازگشت به صفحه اول

hossein jasbi interviu مصاحبه با حسین جاسبی در بازداشتگاه

گفتگوی اکرم منصوری با حسین جاسبی پناهجوی ایرانی در خطر دیپورت که از تاریخ 8 فوریه در بازداشتگاه اداره مهاجرت سوئد بسر می برد و قرار است 6 ماه مارس به ایران دیپورت شود. حسین از فعالین سیاسی مخالف رژیم ایران است. و دیپورت ایشان عواعقب غیر قابل پیش بینی برای جاسبی در بر دارد. تلاتشهای وسیعی برای جلو گیری از دیپورت جاسبی در جریان است.

لینک مصاحبه اکرم منصوری با جاسبی روز 25 ماه فوریه در بازداشتگاه مشتا.