بازگشت به صفحه اول

deportپناه جویان ایرانی در خطر دیپورت

پناهجویان ایرانی در خطر دیپورت

دیروزپنجشنبه 2 ماه فوریه محمد رضا حمیدیان اصفهانی مشهور به ماکسیم پناهجوی ایرانی در شهر Flen  توسط  پلیس دستگیر و به بازداشتگاه منتقل گردید. حمید سال 2008 همراه همسر و دو فرزند خردسالش بعد از فرار از ایران از کشور سوئد تقاضای پناهندگی نمودند. بعد از نزدیک به 3 سال پلیس قصد دیپورت این خانواده را دارد . پلیس سوئد دیروز حمید را برای گفتگو به اداره  پلیس فرا خوانده و به ایشان اعلام نمود که برای ایشان و خانواده اش بلیط بازگشت به ایران تهیه شده و روز 14 فوریه باید خاک سوئد را ترک کنند. در همان حال ایشان به بازداشتگاه Flen  شدند.

همچنین امروز جمعه سوم ماه فوریه حسین جاسبی پناهجوی دیگر ایرانی  از طرف پلیس استکهلم دستگیر و به بازداشتگاه  مشتا منتقل گردید.

یاسین الیاسی پناهجوی کرد نزدیک به چهار ماه است که در بازداشتگاه اداره مهاجرت محبوس شده و در شریط روحی و جسمی بدی به قصد دیپورت به ایران و یا عراق زندانی شده است. فردا شنبه چهارم ماه فوریه  به دعوت جنبش پناهندگی در استکهلم در اعتراض به وضعیت یاسین تجمع اعتراصی در مقابل کمپ مشتا بر گزار می شود. فردا برای آزادی یاسین و نجات محمدرضا و حسین باید اعتراض کرد . ما همه پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی را به شرکت در این آکسیون اعتر اضی فرا می خوانیم.

کمپ مشتا ساعت 3 بعد از ظهر

تلفن تماس ک فرشاد پاشازاده 0737825678

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز 3 فوریه 2012

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se