بازگشت به صفحه اول

fadime shahindals Årsmineسالگرد فاطمه شاهیندال در استکهلم

علیه خشونتهای ناموسی

مراسم سالگرد فاطمه شاهیندال در استکهلم

گزارش تصویری

لینک عکس        

http://www.flickr.com/photos/flykting/