بازگشت به صفحه اول

demonstration mot avrättningar i Iranاعتراض در مقابل سفارت ایران

اعتراض به آدم کشی جمهوری اسلامی

فراخوان بیمرز در استکهلم

 

جمهوری اسلامی ایران موج اعدامهای روزانه اش را اد امه می دهد. تنابهای اعدام و گلولهای جلادان این رژیم هر روز جان عده ای را می گیرند. اینبار دوبرادر جوان زانیار مرادی 21 ساله و لقمان مرادی  26 ساله در معرض این تهدید جنایتکارانه رژیم اسلامی ایران قرار گرفته اند. لقمان و زانیار که حکم اعدام و قصاص دادگاه رژیم را دریافت کرده اند مدتها در زیر شکنجه وحشیانه ماموران رژیم برای اعتراف و امضای حکم دل بخواهی دادگاه رژیم قرار گرفته اند.همچنین سعید ملک پور و دو وبلاگ نویس دیگر هم بنا به خبرهایی حکم اعدامشان از جانب مقامات دادرسی رژیم در روزهای اخیر تائید شده است. باید از اجرای این حکم جنایتکارانه جلوگیری کرد. برای اعتراض به این عمل ضد انسانی، محکوم کردن رژیم اسلامی ایران و دفاع از زندانیان سیاسی همه انسانهای آزادیخواه و عدالت طلب را به شرکت در آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت رژیم در استکهلم دعوت می کنیم.

یکشنبه 12 ماه فوریه  ساعت 14 مقابل سفارت ایران

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز 30 ژانویه

تلفن تماس : فرشاد پاشازاده 0737825678

Ifr_s@yahoo.com

www.flykting.se