بازگشت به صفحه اول

raportعلیه جنگ،تحریم و جمهوری اسلامی

گزارش نوشتاری وتصویری از اعتراض 17 دسامبر در استکهلم

روز شنبه 17 ماه دسامبر به دعوت شورا و سازمانهای چپ در استکهلم آکسیون اعتراضی بر علیه فضای جنگی و تحریم اقتصادی ایران و همچنین در اعتراض به رژیم اسلامی ایران بخاطر فضای فشار و تعقیب فعالین کارگری در ایران بر گزار گردید. این اعتراض از ساعت 14 تا 15 در میدان سرگل مرکز شهر استکهلم با دادن شعار و سخنرانی جریانات شرکت کننده ادامه داشت. از طرف بیمرز که از این آکسیون حمایت و فراخوان داده بود فرشاد پاشازاده مسئول اجرایی سازمان در استکهلم سخنانی در رابطه با اعتراض این روز ایراد کردند.

لینک عکس  http://www.flickr.com/photos/flykting/