بازگشت به صفحه اول

3des 2011 för asylrätten i stockholmگزارش تظاهرات دفاع از حق پناهندگی در استکهلم

گزارش وتصویر از تظاهرات 3 دسامبر به دفاع از حق پناهندگی در شهر استکهلم

روز 3 دسامبر به دعوت جنبش پناهندگی که ائتلاف جمعی از تشکلهای مدافع حق پناهندگی می باشد تظاهراتی در دفاع از حق پناهندگی و علیه سیاست دیپورت پناهجویان در شهر استکهلم بر پا گردید. آکسیون اعتراضی  ساعت 15 بعد از ظهر در میدان slussen بخش جنوبی شهر با تجمع صدها تن شروع شد و بعد از ایراد سخنرانیهای مختلف ساعت 4  با راهپیمایی به  طرف پارلمان سوئد به اعتراض خود ادامه داد. درجریان  تجمع و در مسیر راهپیمایی شعارهای مختلفی به دفاع از حق پناهندگی و علیه اخراجها و همچنین علیه سیاست پناهندگی دولت سوئد و خواست استعفای وزیر اداره مهاجرت تکرار می شد. در اجتماع این روز ماتیاس برن هارد سون از حزب عدالت خواه، آننا لوگرن از جریان سوسیالیست، بودیل سبالیوس از حزب چپ، رسول بناوند از سازمان سراسری پناهندگان - بیمرز، آزاد کامیس لوکی از تشکیلات کردهای سوریه، ستفان لیندبری از جونان حزب چپ، یوناس بری ستروم از جونان سوسیال دمکرات، آمانوئل آندرشون نماینده یکی از تشکیلاتها و فوژان روزبه به نمایندگی از طرف جنبش پناهندگی سخنرانی داشتند.

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز

لینک عکس  http://www.flickr.com/photos/flykting/

لینک ویدئو   http://youtu.be/Fae7XpWrRlE