بازگشت به صفحه اول

årstid asylbarn سالروز دفاع از کودکان پناهنده

گزارش تصویری از تجمع اعتراضی به مناسبت سالروز دفاع از کودکان پناهنده

http://www.flickr.com/photos/flykting/6385488863/in/photostream