بازگشت به صفحه اول

فراخوان بیمرز

فراخوان بیمرزبه  آکسیون  حمایت از کارگران 

در دافع از مبارزات کارگران و علیه دستگیری، زندان و شکنجه  رژیم جمهوری اسلامی آکسیون اعتراضی روز شنبه5 ماه نوامبر در میدان مرکزی شهر استکهلم سرگل بر پا می شود . بیمرز از این اعتراض حمایت کرده و در آن شرکت می کند. از همه پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی و همه انسانهای عدالت خواه دعوت می کنیم با ما در این اعتراض همراه باشند.

شنبه پنجم ماه نوامبر ساعت 15 بعد از ظهر

تلفن تماس > فرشاد پاشازاده 0737825678

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز / سوئد 1 نوامبر 2011