بازگشت به صفحه اول

stoppade utvisnin دیپورت فواد ولزی متوقف شد

 دیپورت فواد ولزی متوقف شد

ساعت 15 امروز پنجشنبه 6 اکتبر خبر توقف دیپورت فواد ولزی پناهجوی ایرانی اعلام شد. این خبر در حالی بود که دهها تن از مدافعین حقوق پناهندگی در مقابل اداره مهاجرت سوئد در سولنا در حال اعتراض به تصمیم ادراه مهاجرت برای دیپورت فواد بودند. دیروز صبح پلیس در ملاقات با فواد  دربازداشتگاه مشتا به ایشان اعلام کرد که برای دیپورت به ایران آماده باشند. پلیس روز جمعه یعنی فردا را به ایشان ابلاغ کرده بود. شکی نیست که پلیس مرزی سوئد لجوجانه برای اجرای برنامه دیپورت پناهجویان ایرانی که از چند ماه پیش شروع کرده است تلاش می کند. توقف دیپورت فواد موفقیت دیگری برای همه مدافعین جنبش پناهندگی در سوئد است. ما این موفقیت را به فواد و همه دوستان فعال برای آزادی فواد تبریک می گوییم.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی - بیمرز 6 اکتبر2011