بازگشت به صفحه اول

Namjo stannarنامجو تهمی اقامت گرفت

نامجو تهمی اقامت گرفت

 

چند لحظه قبل مسئول نامجو در بازداشتگاه مشتا خبر قبولی اقامت سیاسی ایشان را از طرف اداره مهاجرت  به او ابلاغ کرد تا ساعتی دیگر نامجو از بازداشتگاه آزاد خواهد شد. این پیروزی را به نامجو، خانواده ایشان و  همه فعالین و جریاناتی که در این دوره برای آزادی نامجو و بقیه پناهجویان سیاسی ایرانی که در معرض دیپورت قرار گرفتند تبریک می گوییم. بی شک دوره گذشته برای خیلی از فعالین مدافع حق پناهندگی دوره سخت و پر کاری بوده که بدون گذشت و فداکاری و صرف انرژی فراوان به موفقیت رساندن آن امکان پذیر نبود. اقامت نامجو و توقف دیپورت امروز صبح علی منصوری موفقیت دیگری برای جنبش پناهندگی و فعالینش خواهد بود. باز دست همه کسانی که در این ماجراها با هم همراه بودیم می فشاریم.

سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز سوئد 13 ماه اکتبر